Klachtenregeling

Fysiotherapie Achtse Barrier streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Mocht u onverwacht niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. U kunt uw klacht persoonlijk aangeven bij uw behandelaar of bij de receptie. Uw klacht kunt u ook schriftelijk kenbaar maken per e-mail of door deze in de klachtenbus naast de ingang te doen.
De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Achtse Barrier staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Mochten wij u klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen of wilt u uw klacht melden bij een onafhankelijke partij dan kunt u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke (gratis toegankelijke) klachtenfunctionarissen om samen met u de klacht ‘in vertrouwen’ te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

De klachtenprocedure voor fysiotherapie

  1. Levert een gesprek over uw klacht met de behandelend fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u in eerste instantie een bemiddelingsgesprek aanvragen bij het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
  2. Levert deze bemiddeling niets op of wilt u bij voorkeur in gesprek met iemand anders dan uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. U kunt ze bereiken via 030-2661661.
  3. Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert dan kunt u overgaan tot het indienen van een formele klacht.

Voor het indienen van een formele klacht zijn er 3 instanties met verschillende bevoegdheden:

U dient in uw klacht in alle gevallen schriftelijk in te dienen. Ook kan iemand anders namens u een klacht indienen. Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk. De behandeling van de klacht is kosteloos. Voor meer informatie zie https://www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling/