Tarieven fysiotherapie

Vergoeding fysiotherapie

De vergoeding van fysiotherapie verschilt per behandeling en soort klacht. In de meeste gevallen hebt u een aanvullende verzekering nodig. Fysiotherapie is daarom één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van de zorgverzekering. Het aantal behandelingen dat door zorgverzekeraars vergoed wordt, hangt af van het gekozen aanvullend pakket. Raadpleeg uw zorgverzekeraar om te kijken hoeveel behandeling u vergoed krijgt.

U kunt onder bepaalde voorwaarden ook fysiotherapie krijgen uit de basisverzekering. Dit betreft fysiotherapie voor bijvoorbeeld een chronische aandoening die op de lijst chronische aandoening staat of fysiotherapie na een operatie. Het is wel zo dat de basisverzekering fysiotherapie dan pas vergoed vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandeling betaalt u zelf of u maakt hiervoor gebruik van uw aanvullende verzekering. Bij twijfel kunt u één van onze therapeuten vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen van fysio- en oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. Daarna worden er 9 extra behandelingen vergoed uit de basisverzekering. In totaal dus 18 behandelingen.

Tarieven fysiotherapie

Indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt, bijvoorbeeld omdat u al over uw budget heen bent of omdat u geen aanvullende verzekering heeft, dan gelden onderstaande tarieven:

BehandelingPrijs
Zitting Fysiotherapie € 42,50
Zitting Oefentherapie € 42,50
Zitting manuele therapie € 55,00
Zitting oedeemtherapie € 55,00
Screening € 18,50
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 67,50
Toeslag voor uitbehandeling € 20,50
Niet nagekomen afspraak € 32,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige, korte rapporten € 42,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten              € 80,00